FORTNOX BYRÅPARTNER

Skrivstugan Silverpennan är sedan hösten 2010 Fortnox Byråpartner. Det innebär att vi använder Fortnox internetbaserade program för kundernas administration vilket ger oss många olika möjligheter till effektivt samarbete. Du kan läsa mer om Fortnox olika lösningar på deras hemsida: